MUỐN HÉ CỬA SỔ KHI TRỜI MƯA. PHẢI LÀM SAO? 

 

 

Đi xe hơi không quen cứ muốn mở cửa sổ? Trời mưa, kéo kính lên cũng không được.

 Mưa ngập nước lại kẹt xe cứng ngắt. Nhích từng chút mệt mỏi. Muốn mở cửa ra hít chút khí trời.

 

VÈ CHE MƯA CỬA SỔ Ô TÔ - Lựa chọn tối ưu cho xế yêu những ngày mưa!

<<